به دنبال معنایی برای زیستن

گاهی می شود که مغزم تیر می کشد

بعد می زند به قلب ام

این دو عضو مزاحم

این دو عضوِ دائماً درگیر

آنوقت بی تاب می شود

مستِ بی می

عاشق بی معشوق

تشنه ی بی آب

انگار چیزی در وجودم آتش بر می انگیزد

وامانده به دنبالِ راهی چاره ای می گردم، به دنبال پنجره ای تا باز اش کنم و نفسی تازه کنم

ولی حیف که نیست

انگار بعضی اوقات دنیا برای بودن دشوار تر است و نفس ها سنگین تر از همیشه

آری، گاهی

گاهی دوست دارم که کور باشم

نه از ناشکری نعمت هایم ، از سختی صحنه ای که با آن مواجه ام

چنان برق آسا بر وجودم می کوبد که مرا ویران می کند

آری خاصیت زندگی این است که هر چه بیشتر توجه کنی بیشتر درد می کشی

درد نداشتن

درد نفهمیدن

دردِ مسئولیت سنگینی که بر دوش ات افتاده و می افتد

دردِ نشنیدنِ نغمه هایی که شب و روز از آسمان به زمین می رسد

آری ، گاهی زندگی معنایی بیشتر از آنچه من فکر می کنم دارد

 و من برای زیستن ام

به عنوان دلیل زیستن ام

دنبال معنایی بالاتر هستم

بالاتر از اینکه هست...

 

/ 1 نظر / 27 بازدید
ارسال ايميل انبوه

ارسال ايميل انبوه با قيمت ارزان و بازدهي عالي http://alphagroup20.mihanblog.com/ AlphaGroup20@yahoo.com