درد دل

گفتند و گفتند و گفتند

از روزهای خوش و پر رفاه آینده

که اگر آشیانت را بسپاری به دست باد

آن را به کلبه­ ای چندین طبقه در بلندترین درخت شهر تبدیل می­کند و چه و چه

و همگان تایید می­ کردند

جمع عقلا بود و دانایان و چهان دید­گان و با تجربه­گان و منِ نادان

آنقدر گفتند تا بفهمم

و من فهمیدم

فهمیدم که چه دشوار است فهماندن احساس­هایی که برای تو مقدّس­ ترین است به دیگران

که چه بیهوده است انتظار داشتن از "دیگران" که لحظه­ ای همنوا باشند با لرزه­ های دلت

فهمیدم که هیچگاه به راحتی از کنار علایق دیگران نگذرم و همواره به احساسشان توجه کنم همانگونه که آنها به آن معتقدند

و برای دادن توصیه بهشان کنارشان بایستم نه بیرون گود

و فهمیدن که درک کردن شرایط بقیه چه دشوار است و گاهی محال

و شاید این تنبیه خدا باشد برای کسی که خود اینگونه بوده است

تا تعجب و تبسّم و تمسخر دیگران بر لطیف­ترین عاطفه­ هایش را

 تحمل کند

و دل من آماده است

تمام استدلالات محکم و خردورزی­ هایشان را بپذیرد

تا قبول کند ارزش راحتی و بهتر شدن وضع زندگی و هزار راحتی مصنوعی دیگر را

تا قبول کند که ثروتمند شدن از اعتماد میان پدر و فرزند و صادقانه بودن رابطه­ ی دو نفر و محبّت میان خواهر و برادر و یک لحظه احساس پاک میان دو دوست مهم­ تر است

بپذیرد آنان که در کاخ­ها زندگی می­کنند خوشبخت­ تراند از خانواده­ ی پر مهر مش­ رحمان که در خانه­ ی گِلی روستا زندگی می­ کنند

تا قبول کند بهتر شدن وضع زندگی از عاشقانه با هم بودن بهتر است 

همه­ ی اینها را قبول کند تا برای متقاعد کردنش از محبّتش به مونسش و نقل قول از زبان او و اطمینان دادن به رضای او استفاده نکنند.

خدایا به ما فهمی ده تا متوجه باشیم که کی از کدام قوّه خود و به چه میزان استفاده کنیم.

 

/ 1 نظر / 18 بازدید
تنها

ممنون از یاداوری نکات مهم بله , این نکته ها خیلی مهم هستن خیلی وقت ها ادم میدونه چیزهایی رو توی پستوی دلش یا عقلش اما زیر باری از گردو غبار و یاداوری ..