بی صدا سوختن

خدا کند که چشمه واژه خشک نشود بعد از این...

/ 3 نظر / 16 بازدید
دی.اس.

... و شاید بی صدا سوزاندن

رندانه

بنویسید تا اگر داره خشک میشه دوباره به جوشش دربیاد. چرا بی صدا و چرا تنها و اصلا به قول دی اس چرا بی صدا سوزاندن مگه غیر اینه که تو سختیا امتحان میشیم

تنها

نسوخت خدا رو شکر